Privacyverklaring Verwonder om de hoek

Mei 2021

Dit privacy statement voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe wet op de gegevensbescherming (AVG). Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Hieronder staat hoe wij dat doen. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar info@verwonderomdehoek.nl.

 

Wie is de beheerder van deze website?

Naturalis Biodiversity Center en Cultuureducatiegroep zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verzamelen en verwerking van gegevens

Verwonderomdehoek.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast worden de volgende sessiegegevens vastgelegd: hoe bezoekers de website hebben gevonden (bijv. via Google), of Verwonderomdehoek.nl wordt bekeken op mobiel, tablet of desktop, welke pagina's het meest worden geraadpleegd, en wat de gemiddelde duur is van een sessie en pageview. 

Verwonderomdehoek.nl verwerkt ook persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van leerkrachten, BSO medewerkers en ouders/verzorgers om:

  • om te kunnen inloggen op de Mijnomgeving en om activiteiten te boeken.
  • een mail met informatie ter voorbereiding en verwerking van geboekte activiteiten en ter voorbereiding op het nieuwe jaar.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

∙ Voor- en achternaam 

∙ Adresgegevens 

∙ Telefoonnummer 

∙ E-mailadres 

∙ School en groep van kinderen

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen, sessiegegevens en e-mailadressen voor de volgende vijf doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Verwonderomdehoek.nl wordt bezocht.
  2. Om na te gaan hoe vaak de verschillende pagina's van de website worden geraadpleegd.
  3. Om het inloggen op de persoonlijke Mijn omgeving voor scholen, BSO’s en ouders/verzorgers.
  4. Om de website Verwonderomdehoek.nl veilig en bereikbaar te houden.

Sessiegegevens helpen ons om de gebruikservaring te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma Google Tag Manager en Google Analytics.

 

Bewaartermijn

IP-adressen en webstatistieken worden opgeslagen in logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics. Verzamelde webstatistieken worden in het Google Analytics dashboard uitgedrukt in gemiddelden (percentages); deze mashup-gegevens hebben een bewaartermijn van vijf jaar. E-mailadressen worden opgeslagen in een afgeschermde webservice. 

 

Wie hebben inzage in de webstatistieken?

De verzamelde webstatistieken worden gepresenteerd in een Google Analytics dashboard. Dit dashboard is alleen in te zien door de webredactie van Verwonomdehoek.nl (bestaande uit medewerkers van Naturalis Biodiversity Center en Cultuureducatiegroep) en medewerkers van de verwerker (websitebouwer W3S). Andere partijen (derden) hebben geen inzage in de gegevens. Inzage het Google Analytics dashboard door bovengenoemde personen is uitsluitend bedoeld om inzicht te krijgen in de prestaties van de website. De e-mailadressen zijn niet zichtbaar voor personen, ook niet voor de redactie.

 

Wie hebben inzage in de voortgangsgegevens, berichtenverkeer en boekingsgegevens?

Boekingsgegevens van scholen, BSO’s en ouders/verzorgers zijn alleen te zien: 

  • Door de redactie van het Verwonder om de hoek (medewerkers van Naturalis en Cultuureducatiegroep)  en door de medewerkers van de verwerker (websitebouwer W3S). Zij zien of een activiteit is geboekt, het adres, en het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon voor deze boekings. Deze gegevens kunnen door hen worden gedownload als CSV bestand en worden gebruikt om het activiteitenaanbod van het Verwonder om de hoek te optimaliseren. 
  • Door de organisatie die de activiteit aanbiedt van het Verwonder om de hoek met een geldig inlogaccount. Zij zien alleen van hun eigen organisatie of een activiteit is aangevraagd of geboekt door een school, het adres van de school en het e-mailadres van de contactpersoon voor deze boekingsaanvraag. 

Wilt u dat specifieke berichten worden verwijderd ivm bijvoorbeeld kwetsende teksten dan kunt u een mail sturen naar info@verwonderomdehoek.nl. Vermeld dan om welk bericht het gaat en waarom u het verwijderd wilt hebben. 

 

Privacymaatregelen

De webstatistieken zijn losgekoppeld van e-mailadressen waardoor sessiegegevens in geen enkel geval te herleiden zijn tot een persoon. E-mailadressen worden uitsluitend bewaard om het inloggen mogelijk te maken. Privacygevoelige gegevens zitten altijd achter een inlog, waarbij de beheerder van Verwonderomehoek.nl uiterste zorgvuldigheid betracht bij het toekennen van inlogrechten. Verwonderomdehoek.nl verzamelt verder geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienstige overtuiging, gezondheid, geaardheid.

 

Verstrekken van gegevens aan andere partijen

Wij delen geen enkele van de bovengenoemde persoonsgegevens met andere partijen (derden). 

 

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verwonderomdehoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

 

Google analytics

Verwonder om de hoek maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van Verwonder om de hoek kunt benutten. 

Door gebruik te maken van het Verwonderomdehoek.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.